Účetnictví

 • Převzetí, kontrola a setřídění dokladů
 • Zaúčtování pohledávek a závazků
 • Zaúčtování pokladny a bankovních výpisů
 • Evidence majetku (hmotného i nehmotného) včetně odpisů, karet majetku
 • Evidence drobného majetku
 • Evidence pronajatého majetku (leasing), karty leasingových nákladů
 • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • Vedení účetních knih, roční tisky
 • Inventarizace účtů (konec účetního období)
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Zpracování rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce
 • Fyzickým osobám zpracování přehledů sociálního a zdravotního pojištění
 • Průběžné účetní poradenství, včetně pravidelných informací o hospodaření
 • Průběžné informace o stavu pohledávek a závazků
 • Upozorňování na blížící se termíny splatnosti daňových povinností, včetně vystavení příkazů k úhradě
 • Zastupování při kontrolách, včetně přípravy podkladů
 • Plátci i neplátci DPH

účetnictví zlín

Ceník služeb

 

DAŇOVÁ EVIDENCE | MZDY A PERSONALISTIKA

 Zlínský kraj

Na Výsluní 376,
760 01 Zlín

zlin.43@seznam.cz

Frýdek - Místek

Krnalovice 5,
739 46 Hukvaldy

577220167cz@gmail.com