Mzdy a Personalistika

Mzdy

Vedení mezd pro malé organizace (do 25 zaměstnanců)

 • Přihláška firmy ZP, ČSSZ a Kooperativa pojišťovna
 • Přihláška zaměstnanců k ZP, ČSSZ a zavedení vstupní karty
 • Výpočet čisté mzdy pracovní poměr
 • Výpočet čisté mzdy dohody o provedení práce
 • Výpočet čisté mzdy dohody o pracovní činnosti
 • Výpočet mzdy členů statutárních orgánů
 • Srážky ze mzdy-exekuce, spoření, penzijní, životní apod.
 • Vystavení výplatních proužků
 • Vystavení výplatnic k podpisu převzetí čisté mzdy zaměstnance
 • Vystavení příkazu k úhradě odvodů z mezd
 • Vystavení měsíční rekapitulace mezd za firmu
 • Zpracování a elektronické odeslání výkazů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Vystavení příloh k výplatě nemocenských dávek
 • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Vystavení a elektronické odeslání evidenčního listu důchodového pojištění
 • Výpočet průměrného výdělku, odstupného, mimořádných odměn
 • Vystavení ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně elektronického odeslání místně příslušnému FÚ prostřednictvím portálu daňové správy, nebo datovou schránkou

Personalistika

 • Vstupní karty zaměstnance
 • Přihlášky (odhlášky) zaměstnanců ZP, ČSSZ
 • Pracovní smlouvy
 • Dohody o provedení práce
 • Dohody o pracovní činnosti
 • Výpovědi
 • Zápočtové listy
 • Potvrzení o příjmu zaměstnance

Výkazy pro ÚP (chráněná pracovní místa, dotace apod.)

Ceník služeb

 

ÚČETNICTVÍ | DAŇOVÁ EVIDENCE

 Zlínský kraj

Na Výsluní 376,
760 01 Zlín

zlin.43@seznam.cz

Frýdek - Místek

Krnalovice 5,
739 46 Hukvaldy

577220167cz@gmail.com