Daňová evidence

 • Převzetí, kontrola a setřídění dokladů
 • Zaúčtování faktur vydaných a přijatých
 • Zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • Vedení peněžního deníku a ostatních knih
 • Evidence majetku včetně odpisů a karet majetku (hmotný, nehmotný)
 • Evidence drobného majetku
 • Evidence pronajatého majetku (leasing), karty leasingových nákladů
 • Zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, kontrolního hlášení
 • Roční zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Roční zpracování přehledů sociálního a zdravotního pojištění
 • Zpracování všech přiznání dle platné registrace (silniční apod.)
 • Upozorňování na blížící se termíny splatnosti daňových povinností, včetně vystavení příkazů k úhradě
 • Zastupování při kontrolách, včetně přípravy podkladů
 • Průběžné účetní poradenství, včetně pravidelných informací  o hospodaření
 • Průběžné informace  o stavu pohledávek a závazků
 • Plátci i neplátci DPH

Ceník služeb

 

ÚČETNICTVÍ | MZDY A PERSONALISTIKA

 Zlínský kraj

Na Výsluní 376,
760 01 Zlín

zlin.43@seznam.cz

Frýdek - Místek

Krnalovice 5,
739 46 Hukvaldy

577220167cz@gmail.com